Posts by Taga year lookback

Mình thấy chán cái motip mà mấy anh em đang viết nên làm vài dòng lê thê, ai chê thì thôi, ai thấy hay thì cứ đọc nha. Hành trình đầu năm Mình mở đầu năm 2022 bằng một chuyến xuyên biển miền trung trên con xe cà tàng. Đi đến những nơi có khung cảnh cực kỳ...
Tagged in , ,
Learn More
Back to Top
Back to Top
Close Zoom
Nếu bạn muốn chia sẻ, xin vui lòng dẫn link!