Posts by TagCông việc

Gen Z và công việc là một chủ đề gây tranh cãi, nó không chỉ là sự khác biệt về thế hệ giữa các bên, mà còn thể hiện một phần vị thế cũng như vai trò chuyên môn của mỗi phía. Tuy nhiên, nếu thẳng thắn nhìn nhận thì mọi người sẽ có góc...
Tagged in , , ,
Learn More
Đây là đôi dòng suy nghĩ về việc đi làm và va vấp học hỏi kinh nghiệm, nó có thể phù hợp với một số ít, cũng có thể không. Ở hệ thống giáo dục tư bản, tư duy cá nhân được thúc đẩy phát triển, còn hiện tại ở Việt Nam, điều đó không...
Tagged in , ,
Learn More
Back to Top
Back to Top
Close Zoom
Nếu bạn muốn chia sẻ, xin vui lòng dẫn link!