Posts by TagGiáo dục

Đây là đôi dòng suy nghĩ về việc đi làm và va vấp học hỏi kinh nghiệm, nó có thể phù hợp với một số ít, cũng có thể không. Ở hệ thống giáo dục tư bản, tư duy cá nhân được thúc đẩy phát triển, còn hiện tại ở Việt Nam, điều đó không...
Learn More
Mục đích đầu tiên của trường học không phải là giáo dục trẻ em, mà là trông chúng khi bố mẹ đi làm. Thị trường lao động và trường học là những điều liên quan chặt chẽ với nhau. Khi trường học đóng cửa, kinh tế bị ảnh hưởng. Việc trẻ có muốn đến trường hay không, không quan trọng bằng việc bố mẹ chúng cần phải đi làm.
Learn More
Back to Top
Back to Top
Close Zoom
Nếu bạn muốn chia sẻ, xin vui lòng dẫn link!