Posts by Tagobsidian

Mình tình cờ đi comment dạo thì gặp cái ứng dụng Obsidian này, thấy hay quá nên mò mẫm thử, sau 3 ngày thì mình hoàn toàn tự tin chuyển nhà từ Apple Notes và IA Writer sang Obsidian. Điểm khác biệt ăn tiền của Obsidian Đầu tiên là nó không lưu dữ liệu của...
Learn More
Back to Top
Back to Top
Close Zoom
Nếu bạn muốn chia sẻ, xin vui lòng dẫn link!