Return Back

Cho đến tuổi này rồi, cũng chẳng muốn lấy lòng ai nữa. Cả bạn bè cũng vậy, mệt mỏi thì cách xa một chút. Lấy lòng người ta, chẳng thà làm bản thân vui vẻ còn hơn. Thà cô đơn chứ không dối lòng. Thà nuối tiếc chứ không tạm bợ!

Get in touch

Close Zoom
Nếu bạn muốn chia sẻ, xin vui lòng dẫn link!